Category Archive : ICT

Best betaalde programmeur banen

Wil je meer over best betaalde programmeur banen? Nog niet zo heel erg lang geleden stond een baan in de ICT-industrie garant voor een torenhoog salaris, een auto van de zaak en gouden bergen.

Anno 2019 is dat allang niet meer zo; de hoogte van de salarissen binnen de branche verschilt enorm. Met alle tumult binnen de ICT-industrie: veel ontslagen, maar juist ook veel kansen, is dit voor velen een goed moment voor omscholing of een nieuwe stap. Maar op welke functie kun je dan het beste mikken als het om salaris gaat?

Een managementfunctie bemachtigen

De snelste manier om een flink aantal treden te stijgen op de salarisladder, is door te groeien in een managementfunctie. Uit onderzoek onder vijfduizend mensen bleek eerder dit jaar dat hoogopgeleide technici het salaris veruit op de eerste plaats zetten als belangrijkste motivator voor het kiezen van een nieuwe baan. Dat dit hogere salaris uitsluitend is te vinden in een management- of staffunctie is een hindernis, waar het bedrijfsleven aan zou moeten werken.

De techneut is van huis uit tamelijk honkvast en als je blijft zitten op je plek maak je veelal geen grote financiële sprong voorwaarts. Nu zien we dat technici best willen bewegen op de arbeidsmarkt. De vraag is hoe we de technici kunnen behouden voor de markt en voor het werk wat gedaan moet worden. De factor beloning speelt daarin wel een belangrijke rol. Een management- of een staffunctie betaalt beter, maar geeft geen voldoening en je raakt technici kwijt in zo’n functie. Immers, echte technici worden doodongelukkig van leidinggeven of organisatorische zaken.

Specialisten verdienen meer

Een andere functie zoeken is een goede optie, maar daarbij is het wel goed om te weten dat in het geheel voor de ICT-sector geldt dat de salarissen voor IT-personeel minder hard stijgen dan de inflatie in 2019 toeneemt.

Uiteindelijk gaat het er niet om wat je titel is, maar wat je doet en wat je voor een organisatie oplevert.De gemiddelde leeftijd in de IT ligt lager dan het landelijk gemiddelde van de beroepsbevolking. Relatief veel IT’ers staan nog aan het begin van hun carrière. Daarbij staan rollen als die van beheerder enorm onder druk en krijgen minder betaald.

Specialisten doen het iets beter. ‘Hierbij gaat het om zwaardere, meer kennisintensieve rollen die het beduidend beter doen en extra betaald krijgen. Denk bijvoorbeeld aan SAP-ingenieurs of scrum-masters. Maar ook zij komen niet boven de algehele trend uit.’